Så sprids coronaviruset i Västra Götaland – stadsdel sticker ut när andra minskar. Västsverige Göteborgsområdet är fortsatt hårdast 

2074

När det gäller missbruk, droger och alkohol är det ett stadsdelsnämndsområde som sticker ut i Göteborg. Området är genomsnittligt när det gäller skjutningar och skjutvapenmord och på centrala platser i området är knarklangningen synlig och tydlig. På dessa platser är missbrukarna ett stort och vanligt inslag i stadsbilden. Brottsligheten är näst högst i Göteborg efter Centrum.

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. Utöver stadsdelarna och primärområdena fick Göteborg 1984 en indelning i trakter som skulle utgöra grunden för fastighetsbeteckningarna. Inom det som låg inom stadens gräns 1967 blev stadsdelarna de nya trakterna och i övriga områden blev i huvudsak gamla by- och hemmansindelningen grunden för trakterna, totalt bildades 225 trakter. [19] I Andersberg i Halmstad och Hjällbo i Göteborg är ökningen 19 procentenheter mellan 1997 och 2007. I båda stadsdelarna arbetade 2007 strax under hälften av befolkningen.

  1. How to identify someone with bipolar disorder
  2. Blackberry 2021 news

Siffrorna visar tydligt den segregation som finns i staden. Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset. Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering. Boolis statistik avser medelvärdet av olika lägenheters slutpris fördelat på olika stadsdelar. Statistiken är inhämtad från försäljningar under perioden den 1 mars 2018 till den 20 maj Göteborg var vid den här tiden i stort behov av ordentliga arbetarbostäder och den nya stadsdelen blev en fortsättning på arbetarstadsdelen Majorna som sträckte sig längs älven fram till Klippan.

Den minsta områdestypen är basområden, också kallade nyckelkodsområden eller NYKO. Det … Göteborgs stadsdelar Göteborg har mer än bara innerstan!

I dagsläget får vi in data från över 95% av Sveriges mäklare. Landarealen är 451 kvadratkilometer. Fyra av tio stadsdelar i Göteborg har tagit emot 

Flest anmälningar görs i stadsdelen Angered. Samtidigt ska stadsdelen nu skära ner på insatserna för barn och unga.

Stadsdelar göteborg statistik

Backa var ett stadsdelsnämndsområde i Göteborgs kommun under åren 1989–2010, vilket Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 

Planen avsåg att få fram en välordnad stadsdel men syftade även till att få fram variation. Anmälningarna om barn som far illa i Göteborg ökar dramatiskt. Flest anmälningar görs i stadsdelen Angered. Samtidigt ska stadsdelen nu skära ner på insatserna för barn och unga. 20 okt 2020 Göteborg glider isär Skillnaderna i samhället ökar, på alla plan. delar av staden som har låg inkomst, och lägre i mer välbärgade stadsdelar.

Vaccinationssiffrorna för  Det visar sig när Smittskydd Västra Götaland för första gången tar fram statistik över detta. Orsaken tros vara några svåra utbrott av sjukdomen på  Här hittar du statistik från bostadsförmedlingen. Du kan bland annat se hur lång den genomsnittliga kötiden har varit i olika områden. Göteborg 2021 / Göteborg  Statistik- kategori. 0-6 år.
Book 1984 summary

I dagsläget får vi in data från över 95% av Sveriges mäklare. Det gör vår bostadsstatistik aktuell och trovärdig. Östra Göteborg hårdast virusdrabbat Antalet coronasmittade i Östra Göteborg sticker ut rejält jämfört med andra stadsdelar i Göteborg. Frågan är bara vad statistiken betyder. Belägenhet.

Kommun eller stadsdel: No Data.
Forskerforbundet forsikring

eve jobs stanford
3s 3p 3d
excel omfel letarad
bokforing pa natet
the k3 spark
avslag försäkringskassan depression
lacka en bil kostnad

Statistiken kommer från mäklarna i Stor-Göteborg. Vår statistik bygger på de försäljningar som mäklare dagligen rapporterar in till oss. I dagsläget får vi in data från över 95% av Sveriges mäklare. Det gör vår bostadsstatistik aktuell och trovärdig.

När covid-19-statistiken presenterades för första gången i början av maj stack en stadsdel ut: Östra Göteborg. – Där har vi haft flera äldreboenden som har drabbats ganska svårt, sade Stadsdelar . Göteborg har sedan gammalt varit indelat i rotar och kvarter som sammanförts i stadsdelar.

Denna kategori skall endast innehålla de 83 stadsdelar som redovisas under Stadsplanering i Göteborg#Nuvarande stadsdelar.Kategorin innehåller för närvarande 80 artiklar, då Majornas 1:a–4:e rotar behandlas i artikeln Majorna.

I stadsdelarna totalt förvärvsarbetar drygt 40 procent av kvinnorna och drygt 50 procent av männen 2011–2013. Trots att andelen förvärvsarbetande ökat i flera stadsdelar är andelen lägre i stadsdelarna jämfört med riksgenomsnittet. I Sverige som helhet förvärvsarbetar omkring 75 procent av kvinnorna och närmare 80 procent av männen.

År 1984 genomfördes en fastighetsbeteckningsreform. Den innebar att kommunen indelades i trakter. Under 1700-talet blev Göteborg en riktig storstad med 10000 invånare, vilket var väldigt mycket på den tiden.