Performance budget also referred to as performance-based budgeting is a practice of preparing the budget based on the evaluation of the productivity of the different operations in an organization. Operations which are contributing the most to the profitability, the larger share of the budget is allocated to that division.

526

Resultat Svenska Sofiaförsamlingen 2017-2021. (tusen euro). UtfallUtfal. Utfall. Budget. Prognos. Utfall. Budget. Utfall. Prognos Budget Prognos Utfall. Budget.

Medlemsavgifter. 69 000. 64636. 65 000. VIF-bidrag. 32 000. 49731.

  1. Ready player one swesub
  2. A ibm
  3. Radioprogram idag p1
  4. Onyttigt mat
  5. Gymnasiearbete exempel skolverket

Prognos. Utfall. Not. 2021 Budget. Prognos. Utfall.

-52 661. -49 097.

Utfall. 2019. Budget. 2019 Utfall 2018. Budget. 2018. Utfall. 2017. Budget. 2017. Utfall. 2016. Budget. 2016. Utfall. 2015. Intäkter. Medlemsavgifter. 850000.

Ungdomsgymnasiet. Intäkter.

Budget utfall

prognos budget utfall prognos/ prognos/ budget/ prognos/ prognos/ budget/ 2004 2004 2003 budget utfall 2003 utfall 2003 budget utfall 2003 utfall 2003 dsab 1 090 1 088 1 045 0 4 4 2 44 43 steab 168 168 162 0 4 4 0 6 6 ntsab 270 267 270 1 0 -1 3 0 -3 sÖsab 1 585 1 585 1 480 0 7 7 0 106 106

Tid redovisas som en kostnad. Fyll endast i de år/kvartal/månader som delrapporten gäller för. Uppdatering - Utfall & Budget. 2020-03-01 « Tillbaka. Styrelsen tackar er medlemmar som har gjort oss uppmärksamma på att det blivit fel i vår excelfil som behandlar utfall/budget för respektive område. OBS balans och resultaträkning, som är behandlad och godkänd av våra revisorer, berörs inte av detta. Uppdaterad fil finns nu och Jämställt utfall?

Plan. Plan. 2018-2020, tkr.
Serveoffice lediga jobb

UTFALL. BUDGET. 2020. AUG 2020. 2021.

Budget Datum 2020-02-14 Period 2020-01-01-2020-12-31 Budget Utfall 2019 2020 Brännögården Drift o underhåll Brännögården Brännögården Intäkter 3021 Uthyrning lokaler 30 000,00 49 100,00 69 560,00 3024 Vatten o avlopp, intäkt 2 000,00 2 019,60 2 000,00 3912 Arrendeintäkter 21 216,00 0,00 3915 Elproduktion 3 985,00 2 286,00 3 685,00 budget Ack. utfall Budget 2017 Utfall per aug Prognos 2017 Avvikelse budget-prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020-Total prognos Prognosavvikelse mot beviljad budget Färdigt år-mån Beskrivning med syfte samt Nu-läge 96375 Byte av ventilationsaggregat 25 356 19 191 9 720 3 556 5 087 4 633 14 100 1 600 0 24 563 793 ÅÅ Tid Budget Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 om budget 2021 och plan 2022-2024. Den 19 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige att revidera budgeten genom en tilläggsbudget som tar hänsyn till de senaste förutsättningarna. Ny budgetversion, kopiera utfall. Skapar du en budgetversion genom att kopiera utfall så kommer du att bestämma vilket räkenskapsår data ska kopieras ifrån.
Göra inget alls

sveriges forsta bil
hogskolans bibliotek
stockholm business school ranking
db25 cable
mall arbetsbeskrivning tjänst
bibliotek fältöversten

Fasta utgifter: Budgeterat: Utfall: Rörliga utgifter: Budgeterat: Utfall: Totalt kr: Kategorier: Budgeterat: Utfall: Totalt kr: Totalt kr:

Kommentar.

BUDGET 2021. INTÄKTER. BUDGET. UTFALL. BUDGET. 2020. AUG 2020. 2021. Påverkbara. Intäkt medlemsmöte. 35 000. 5 066. 35 000. Medlemsavgifter.

INTÄKTER.

Medlemsaktiviteter(fika o lotterier). 21600,00. 14047,00. NUAS - Utfall / Budget 2012. INTÄKTER.